STROOMSCHEMA, STROOMDIAGRAM: GO WITH THE FLOW!

stroomschema voorblad 1

Als je bijvoorbeeld visueel ingesteld bent , dan kan het maken
van een schema je aardig helpen bij het intensief verwerken van een tekst.
Een beeld zegt immers meer dan duizend woorden.
Er zijn talrijke mogelijkheden om te schematiseren.
Een stroomdiagram is een uitstekend hulpmiddel om visueel ingestelde
mensen ( zo ook kinderen) te helpen
Een stroomdiagram of stroomschema, ook wel flowsheet of flowchart, is
één van die hulpmiddelen .

“Een stroomschema is een weergave van de feitelijke volgorde waarin processen plaatsvinden.”
“Een stroomschema is een grafische weergave van de stappen
in een proces (wat gebeurt er eerst, wat daarna).
Het wordt gebruikt om een proces visueel voor te stellen”
“Stroomdiagrammen zijn een schematische weergave van een proces dat in grote lijnen plaatsvindt in de volgorde van activiteiten.”
“Een stroomschema is een weergave van de feitelijke volgorde waarin processen plaatsvinden.”
“Zo’n visueel schema sluit beter aan bij de werking van de hersenen dan een traditionele lineaire tekst. Je hersenen werken niet tekstueel en lineair.”

Een stroomschema kan heel eenvoudig zijn.
Hier voorbeelden hoe ik zo’n schema in een les heb gebruikt:

VERHAALLIJN ( n.a.v. een tekst, een tekstanalyse)
stroomschema verhaal 1

ANALYSEREN VAN EEN GEDICHT ( hier een voorbeeld van het gedicht van
NANNIE KUIPER “Kermis”)

stroomschema leestekst kermis

BIJ EEN WEEKPLANNING ( m.b.t. het lezen):
stroomschema lezen weekplanning

PLANNING VAN EEN SPREEKBEURT:

stroomschema spreekbeurt

EEN PRAATWOLK….WAT ZEG JE ME NOU!

praatwolk 4

Een tekstballon / een praatwolk is ook een manier om een stukje tekst te verwerken ( wat de personages zeggen of denken bijvoorbeeld).
Kinderen hebben niet in de gaten dat ze met tekstverwerking/begrijpend lezen bezig zijn.
Deze verwerkingsopdracht is veel uitdagender, creatiever..

praatwolk 3
praatwolk 2

praatwolk 1

EEN VENN- DIAGRAM EN EEN VERGELIJKINGSSTROOK

Venndiagram Dierendag

venndiagram 2

Een Venn-diagram is handig om twee dingen te vergelijken.
Een Venn-diagram, genoemd naar de Engelse wiskundige en filosoof John Venn, is een grafische voorstelling van een of meer verzamelingen.
Een Venn- diagram bestaat uit twee overlappende cirkels.
Elke cirkel staat voor een onderwerp.
In de overlap staat wat het zelfde is voor de twee onderwerpen.
Buiten de overlap staat wat alleen geldt voor dat onderwerp.

In plaats van Venn- diagram kun je ook een vergelijkingsstrook gebruiken.

vergelijkingsstrook
Voorbeelden:

1. Een les over “de school vroeger en nu”
Wat zag je vroeger op school en wat zie je nu op school.

2. Twee landen met elkaar vergelijken.

3. Een les over dierendag.

Eerst opschrijven wat kinderen al over dierendag weten.
Dan vertelt de leerkracht wat dierendag eigenlijk is.
Na afloop : Venn- diagram afmaken.

Venndiagram Dierendag

STERRENSTOF: JE BENT ALS LEERKRACHT EEN STER ALS JE DEZE VORMGEVER REGELMATIG GEBRUIKT BIJ JOUW LESSEN.

STERRENSTOF COLLAGE
STERRENSTOF:

Een woordweb en een mindmap zijn leuk, maar een keer iets ander daagt de kinderen ook uit.
Ik gebruik deze vormgever regelmatig in de klas.
Het is een leuke manier om bijvoorbeeld te gaan brainstormen, om een verhaal te analyseren…
Deze vormgever kun je op verschillende manieren toepassen.
Je kunt bijvoorbeeld in het midden het onderwerp zetten en er dan omheen
gaan brainstormen.
Je kunt deze vormgever gebruiken voor een begrijpend leesles,
voor een beeldanalyse, voor het zoeken naar de denkgewoonten
…..en wat dies meer zij…..

STERRENSTOF denkgewoonten blanco

Hier een aantal voorbeelden die ik gemaakt en gebruikt heb.

STERRENSTOF wie wat waarSTERRENSTOF kennismaking
les begrijpend lezen