GEBEURTENISKETTING

deel 2
Het is een hulpmiddel om de volgorde binnen een verhaal te vertellen.
Dat kan door het maken van tekeningen, teksten of een combinatie daarvan.
Voorbeelden:

GK 2

gebeurtenissenketting verhaallijn 1
GEBEURTENISSEN KETTING FIET

IK HEB EEN GEREEDSCHAPSKIST GEVONDEN DIE MIJN DENKWIJZE HEEFT VERANDERD: MINDMAPPING

mijn map

Een van de mogelijkheden om kinderen samenhangen
te laten zien is het maken van MindMaps.

MINDMAP UITLEG mrt 2010
MindMaps zijn te verglijken met woordspinnen.
Bij MindMaps wordt echter gebruik gemaakt van kleuren,
tekeningen, symbolen, tekens.
Letterlijk vertaald is een MindMap “een kaart van de hersenen”;
kaart buiten jouw hoofd over wat er gaande is in jouw hoofd.
Enkele voordelen:
Op een effectieve manier je hersens gebruiken
Een inspirerende en stimulerende belevenis
Organiseert jouw gedachten
Het laat je sneller leren
Het verbetert jouw geheugen

MM A

Werkwijze:
Een MindMap begint met een plaatje van het onderwerp dat in het midden van een vel papier wordt getekend. Vanuit dit plaatje worden lijnen ofwel ‘takken’ getekend naar hoofdonderwerpen die met het onderwerp op de een of andere manier verbonden zijn.

Hier een collage van de MindMaps die ik de afgelopen jaren heb gemaakt:

Collage mindmaps

Hier een mindmap die ik gemaakt heb over o.a. de voordelen van MM en wanneer je MM kunt toepassen:

MINDMAPPING Maart 2010 1

VORMGEVERS: WOORDSPIN, MINDMAP, GEBEURTENISKETTING, STERRENSTOF

VORMGEVERS OFTEWEL GRAPHIC ORGANIZERS.
GO 1

Er zijn hulpmiddelen om de samenhang tussen de elementen van
een systeem te leren zien, om ingewikkelde onderwerpen eenvoudig
en overzichtelijk weer te geven, om het denken zichtbaar te maken.
Robin Fogarty noemt deze hulpmiddelen “vormgevers”.
In het boek “Hersenwerk in de klas” zijn diverse vormgevers gepubliceerd
die je bij heel veel lessen kunt gebruiken.
Je kunt ze eventueel bewerken tot nieuwe vormgevers.
Bij mijn leesactiviteiten ben ik voortdurend op zoek naar
leuke en aantrekkelijke verwerkingsopdrachten.
In 2007 heb ik voor het eerst kennis gemaakt met de vormgevers
van Robin Fogarty.

De meest gebruikte vormgevers zijn de woordspin en de mindmap.
deel 2
deel 3

De sterrenstof en de gebeurtenisketting gebruik ik ook heel vaak.